11. Some results of strength calculations relying on analytical and FEM approaches. Trends of using contemporary machine learning strategies

11. Some results of strength calculations relying on analytical and FEM approaches. Trends of using contemporary machine learning strategies

Gristchak V. Z.

Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine

Kosm. teh. Raket. vooruž. 2020, (1); 107-113
https://doi.org/10.33136/stma2020.01.107
 
Language: Russian
Annotation:
This article analyzes the results of studies, which are based on numerical methods of analysis, of the stress-strain state of thin-walled shell structures. This article also discusses analytical solutions that apply asymptotic approaches and a method of initial parameters in a matrix form for solving a problem of equal stability of reinforced compartments of combined shell systems of the rocket and space technology within the scope of the research being carried out jointly by teams of Yuzhnoye State Design Office and Zaporizhzhya National University. The primary attention is paid to the use of FEM-based direct numerical methods and the research results for which analytical methods can be useful for making a preliminary assessment of the bearing capacity of load-bearing structures, and in some cases for their rational design. This article does not contrast numerical and analytical approaches but about the possibility of using them effectively. The article talks about possible ways of using the up-to-date technique of machine learning (Machine Learning Technology) in the calculation and experimental methods for determining the characteristics of the rocket and space technology
Key words: numerical and analytical methods, stress-strain state, rocket structures, shell system, reinforcing load-bearing elements, local and general stability, machine learning technology.

Bibliography:

1. Jean-Jacques Rousseau. URL: https://www.sdamesse.ru/2019/03/blog-post_14.html.
2. Akimov D. V., Gristchak V. Z., Gomenjuk S. I., Grebenyk S. N., Lisniak А. А., Choporov S. V., Larionov I. F., Klimenko D. V., Sirenko V. N. Matematicheskoe modelirovanie i issledovanie prochnosti silovykh elementov konstruktsij kosmicheskikh letatelnykh apparatov. Visn. Zaporiz'koho nats. un-tu. Fiz.-mat. nauky. 2015. № 3. S. 6–13.
3. Akimov D. V., Gristchak V. Z., Gomenjuk S. I., Larionov I. F., Klimenko D. V., Sirenko V. N. Finite-element analysis and experimental investigation on the strength of a three-layered honeycomb sandwich structure of spacecraft adapter module. Strength of Materials. 2016. № 3. P. 52–57. https://doi.org/10.1007/s11223-016-9775-y
4. Akimov D. V., Larionov I. F., Klimenko D. V., Gristchak V. Z., Gomenjuk S. I. Matematicheskoe modelirovanie i issledovanie napriazhenno-deformirovannogo sostoianiia otsekov raket kosmicheskogo naznacheniia. Kosmicheskaya tekhnika. Raketnoe vooruzhenie: sb. nauch.-tekhn. st. GP «KB «Yuzhnoye». Dnipro, 2019. Vyp. 1. S. 21–27. https://doi.org/10.33136/stma2019.01.021
5. Yarevskii Ye. А. Teoreticheskie osnovy metodov kompiuternogo modelirovaniia: ucheb.-metod. posobie. Sankt-Peterburg, 2010. 83 S.
6. Klovanich S. F. Metod konechnykh elementov v nelineinykh zadachakh inzhenernoi mekhaniki. Zaporozhie, 2009. 394 S.
7. Akimov D. V., Gristchak V. Z., Larionov I. F., Gomenjuk S. I., Klimenko D. V., Choporov S. V., Grebenyk S. N. Matematicheskoe obespechenie analiza prochnosti silovykh elementov raketno-kosmicheskoi techniki. Problemy obchysliuvalnoi mekhaniky i mitsnosti konstruktsii: zb. nayk. prats. 2017. Vyp. 26. S. 5–21.
8. Akimov D. V., Gristchak V. Z., Gomenjuk S. I., Larionov I. F., Klimenko D. V., Sirenko V. N. Eksperimentalnoe issledovanie deformirovannogo sostoianiia i prochnosti mezhstupenchatogo otseka raketonositelia pri staticheskom vneshnem nagruzhenii. Novi materialy i technolohii v metalurhii ta mashynobuduvanni. 2016. №1. S. 82–89.
9. Akimov D. V., Gristchak V. Z., Grebenyk S. N., Gomenjuk S. I. Sravnitelnyi analiz metodik rascheta napriazhenno-deformirovannogo sostoianiia elementov konstruktsii raketonositelia. Novi materialy i technolohii v metalurhii ta mashynobuduvanni. 2016. № 2. S. 116–120.
10. Gristchak V. Z., Gomeniuk S. I., Grebeniuk S. N., Larionov I. F., Degtiaren¬ko P. G., Akimov D. V. An Investigation of a Spacecraft’s Propellant Tanks Shells Bearing Strength. Aviation in XXI-st Century. Safety in Aviation and Space Technologies: Proccedings the Sixth world congress. Kiev, 2014. Vol. 1. Р. 1.14.49–1.14.51.
11. Gristchak V. Z., Manievich А. I. Vliianiie zhestkosti shpangoutov na izgib iz ploskosti na ustoichivost podkreplennoi tsilindricheskoi obolochki. Gidroaeromechanika i teoriia uprugosti. 1972. Vyp. 14. S. 121–130.
12. Gristchak V. Z., Diachenko N. M. Opredelenie oblastei ustoichivosti konicheskoi obolochki pri kombinirovanom nagruzhenii na baze gibridnogo asimptoticheskogo podkhoda. Visn. Zaporiz'koho nats. un-tu. Fiz.-mat. nauky. 2017. №2. S. 32–46. URL: http:// nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_mat_2017_2_6.
13. Dehtiarenko P. H., Gristchak V. Z., Gristchak D. D., Diachenko N. M. K probleme ravnoustojchivosti podkreplenoi obolochechnoi konstruktsii pri kombinirovannom nagruzhenii. Kosmicheskaia nauka I technologiia. 2019. Т. 25, № 6(121). S. 3–14.
14. Kononiuk А. Е. Fundamentalnaia teoriia oblachnykh technologij: v 18 kn. Kyiv, 2018. Kn. 1. 620 s.
15. URL: http://datareview.info/article/vse-modeli-mashinnogo-obucheniya-imeyut-svoi-nedostatki
16. Choporova О. V., Choporov S. V., Lysniak А. О. Vykorystannia mashynnoho navchannia dlia prohnozuvannia napruzheno-deformovannoho stanu kvadratnoi plastyny. Matematychne modeliuvannia fizychnykh I tekhnolohichnykh system. Visnyk KhNTU. 2019. № 2(69). S. 192–201.

Full Text(PDF) || Content 2020 (1)