4. Mathematic Modeling and Investigation into Stress-Strain State of Space Rocket Bays

4. Mathematic Modeling and Investigation into Stress-Strain State of Space Rocket Bays

Akimov D. V., Larionov I. F., Klimenko D. V., Grischak V. Z., Gomenyuk S. I.

Yangel Yuzhnoye State Design Office, Dnipro, Ukraine. Zaporizhzhia National University, Zaporizhzhia, Ukraine.

Kosm. teh. Raket. vooruž. 2019, (1); 21-27
https://doi.org/10.33136/stma2019.01.021
 
Language: Russian
Annotation:
This paper presents the overview and features of the stress-strain state analysis of the multilayer shell structures widely used in the design of the missile compartments. As a result of analysis of the current situation with the stress-strain state studies of the complex configuration shell structures and mathematical support of the load-bearing capacity calculation of the aerospace structures, the following actual research trends can be singled out: 1) improvement of the methods of analytical estimation of the thin-walled structures’ strength and resistance; 2) improvement of the numerical methods of composite materials mechanical properties analysis; 3) development or application of the existing software packages and ADE-systems, automatizing stress-strain state analysis with visualization of the processes under study. One of the most important steps of the third research trend is development of the initial data input media (setting the model parameters) and presentation of analysis results with account of the user interface visualization. The description of the mathematical simulation and experimental studies of the stress-strain state of the interstage bay made of carbon fiber sandwich structure is presented and short description of the structure condition after the tests is provided. Based on the analysis it can be concluded that development of the geometric simulation methods, taking into account the manufacturing deviations, is an independent problem from the point of view of practical applications in the aerospace technology.
Key words: sandwich structure, interstage bay, finite-element model, manufacturing deviations, test loads.

Bibliography:

1. Vorovich I. I., Shlenev M. A. Plastiny I obolochki // Itogi nauki. Mechanika: Sbornik obzorov. M.: Nauka, 1963. P. 91–176.
2. Grigolyuk E. I., Kogan F. A. Sovremennoe sostoyanie teorii mnogosloynykh obolochek/ Prikladnaya mechanika. 972. T. 8, № 6. P. 3–17.
3. Grigolyuk E. I., Kulikov G.M. Razvitie obschego napravlenia v teorii mnogo - р max=630…651 kg/cm2/ Kosmicheskay technika. Raketnoe vooruzhenie. Space Technology. Missile Armaments. 2019. Vyp. 1 (117) 27 sloinykh obolochek/ Mechanika compositnykh materialov. 1972. T. 8, № 6. P. 3–17.
4. Grigorenko Ya. M., Vasilenko A. T., Pankratova N. D. K otsenke dopuscheniy teorii trekhsloinykh obolochek s zapolnitelem // Prikladnaya mechanika. 1984. T. 20, № 5. P. 19–25.
5. Dudchenko A. A., Lurie S. A., Obraztsov I. F. Anizotropnye mnogosloynye plastiny I obolochki / Itogi nauki I techniki. Mechanika deformiruemogo tverdogo tela. T. 15. M.: VINITI, 1983. P. 3–68.
6. Kurshin L. M. Obzor rabot po raschetu trekhsloynykh plastin I obolochek / Raschet prostranstvennykh konstruktsiy. Vyp. 1. M.: Gosstroyizdat, 1962. P. 163–192.
7. Noor A. K., Burton W. S., Bert C. W. Computational Models for Sandwich Panels and Shells / Applied Mechanics Reviews. 1996. Vol. 49, No 3. P. 155–199.
8. Piskunov V. G., Rasskazov A. O. Razvitie teorii cloistykh plastin I obolochek // Prikladnaya mechanika. 2002. T. 38, № 2. P. 22–56.
9. Grigorenko Ya. M., Budak V. D., Grigorenko O. Ya. Rozvyazannya zadach teorii bolonok na osnovi disrento –continualnykh metodiv: Navch. posib. Mykolaiv: Ilion, 2010. 294 p.
10. Carrera Е., Brischetto S. A Survey With Numerical Assessment of Classical and Refined Theories for the Analysis of Sandwich Plates // Applied Mechanics Reviews. 2009. Vol. 62, No 1. P. 1–17.
11. Grigolyuk E. I. Uravnenia trekhsloinykh obolochek s legkim zapolnitelem // Izv. AN SSSR. Otdelenie tekhnicheskikh nauk. 1957. № 1. P. 77–84.
12. Ambartsumyan S. A. Teoria anizotropnykh plastin: Prochnost’, ustoichivost’ i kolebania. M.: Nauka, 1987. 360 p.
13. Carrera Е. Historical review of Zig-Zag theories for multilayered plates and shells / Applied Mechanics Reviews. 2003. Vol. 56, No 3. P. 287–308.
14. Teichman F. K., Wang C.-T. Finite deflections of Curved Sandwich Cylinders. Sherman M. Fairchild Publ. Fund. Inst. Aero. Sci. Paper FF-4. Institute of the Astronautical Sciences, 1951. P. 14.
15. Teichman F. K., Wang C.-T., Gerard G. Buckling of Sandwich Cylinders under Axial Compression / Journal of the Aeronautical Sciences. 1951. Vol. 18, No 6. P. 398–406.
16. Vinson J. R. Sandwich Structures / Applied Mechanics Reviews. 2001. Vol. 54, No 4. P. 201–214.
17. Lin J., Fei Y., Zhihua W., Longmao Z. A numerical simulation of metallic cylindrical sandwich shells subjected to air blast loading / Latin American Journal of Solids and Structures. 2013. Vol. 10. P. 631–645.
18. Wu J., Pan L. Nonlinear theory of multilayer sandwich shells and its application (I) – general theory // Applied Mathematics and Mechanics. 1997. Vol. 18, No 1. P. 19–27.
19. Xu J., Wang C., Liu R. Nonlinear stability of truncated shallow conical sandwich shell with variable thickness / Applied Mathematics and Mechanics. 2000. Vol. 21, No 9. P. 977–986.
20. Komissarova G. L., Klyuchnikova V. G., Nikitenko V. N. K otsenke predelov primenimosti priblizhennykh teoriy sloistykh plastin// Prikladnaya mechanika. 1979. T. 15, № 6. P. 131–134.
21. Khalili S. M. R., Kheirikhah M. M., Malekzadeh Fard K. Buckling analysis of composite sandwich plates with flexible core using improved high-order theory / Mechanics of Advanced Materials and Structures. 2015. Vol. 22, No 4. P. 233–247.
22. Kien T. N., Tai H. T., Thuc P. V. A refined higher-order shear deformation theory for bending, vibration and buckling analysis of functionally graded sandwich plates / Steel and Composite Structures. 2015. Vol. 18, No 1. P. 91–120.
23. Gorshkov A. G., Starovoitov E. I., Yarovaya A. V. Mechanika sloistykh vyazkouprugoplasticheskikh elementov konstruktsiy. М.: Fizmatlit, 2005. 576 p.
24. Chumachenko Ye. N., Polyakova T. V., Aksenov A. S. i dr. Matematicheskoe modelirovanie v nelineinoy mechanike: Obzor programmnykh complexov dlya resheniya zadach modelirovania slozhnykh system, Pr-2155. M.: Institut kosmicheskykh issledovaniy RAN, 2009. 44 p.
25. Opyt i novye tekhnologii inzhenernogo analiza v interesakh kosmosa: press-reliz / I. Novikov / GNKTs im. M. V. Khrunicheva. Rezhim dostupa: www.khrunichev.ru/ main.php?id=18mid=2132.

Full Text(PDF) Content 2019 (1)